Werkgroep Tropische Oogheelkunde
 
 

Welkom op de website van de Werkgroep Tropische Oogheelkunde

Cursus Tropische Oogheelkunde 2014

Op donderdag 16 en vrijdag 17 januari 2014 zal in het Universitair Medisch Centrum Utrecht de Cursus Tropische Oogheelkunde worden georganiseerd. Deze cursus vindt voor de elfde maal in Nederland plaats.

De cursus wordt georganiseerd voor oogartsen, assistent oogartsen, artsen en andere belangstellenden in de tropische oogheelkunde. Aan deze cursus worden 10 accreditatie-punten toegekend.

De kosten van de cursus zijn inclusief diner op donderdagavond € 150,00 voor oogartsen en € 75,00 voor assistenten in opleiding. Dit bedrag dient bij inschrijving te worden overgemaakt op Postgironummer 5957139 t.n.v. mw. A.M.C. Ponds, inzake Werkgroep Tropische Oogheelkunde.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met Ype Henry, voorzitter van de werkgroep, tel. 020 - 6401683 of Annemarie Ponds, secretariaat Werkgroep Tropische Oogheelkunde , Eikenlaan 26, 3941 GR Doorn, tel. 0343 - 411119, email: secretariaat@anvvb.nl.